එම්. කේ. රොක්සාමි
M.K. Rocksamy
Maria Kolande Rock Christysamy
 • Birthday : 1932 September 13
 • Died : 1988 November 30

 • Rocksamy was born on 13 September 1932 in Elpitiya to a musical family came from Goa, India. His father was Maria Kolande Samy and mother was Anna Mary Moses. Both father and mother were born in Pondicherry Colony, South India. Rocksamy was the second child of the second marriage of Anna Mary. Anna Mary was previously married to person called Lazarus. Anna has three children from this first marriage – Nazareth, Rose Lazarus and Joe Lazarus. After the marriage with Kolandesamy, she gave birth to three children – Anthony Sami, Christysamy and Bastian Sami. Therefore, Rocksamy's race is Tamil, mother tongue is Tamil, religion is Roman Catholic.
   
  He initially learned to play the tabla and the saxophone. His mother was a talented harmonium player. He completed education from Anderson College, Slave Island. He is also a clever soccer play of the college football team's and a colour holder of the school.
   
  His brother Anthonysamy is also a musician.
   
  He was married to Indrani Rocksamy. He met Indrani during the song production of film Sekaya, where she was one of the chorus singers. The couple has three children – Jeevan Augustin, Anna Radika and Anjala Devika. His son Jeevan used to play keyboards, guitar and drums. Rocksamy was a devoted Catholic and often visited to St. Anthony's church, Wahakotte. He died on 30 November 1988 at the age of 56. Significantly, he was born, married and died on Wednesday.

  SONGS
  1Music
  Film Songළඳේ ළඳේ ළඳේ
  Lande Lande Lande

  Vocal H.R. Jothipala Vocal Anjaline Gunathilake


  2Music
  Film Songආදර පූජාසනේ
  Adara Pujasane

  Vocal Victor Rathnayake Vocal Sujatha Attanayake
  3Music
  කොමළ පපා මුකුළු පපා
  Komala Papa Mukulu Papa

  Vocal Anton Jones
  4Music
  Apsara-1978Film Songසඳ මෝදු වෙලා නැගෙනා
  Sanda Modu Wela Nagena

  Vocal Angeline Gunathilaka Vocal H.R. Jothipala
  5Music
  නිසංසලයි සීතයි රෑ ගෙවෙන්නේ
  Nisansalai Seethai Re Gewenne

  Vocal Angeline Gunathilaka Vocal H.R. Jothipala
  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS