සුජාතා අත්තනායක
Sujatha Attanayake
Mudunkotuwa Munasinghe Arachchige Sujatha Perera
 • Birthday : 1942 May 12

 • She was born on 12 May 1942 in Kelaniya as the third of the family with five siblings. Her father Mudunkotuwa Munasinghe Arachchige Dharmadasa Perera was a police sergeant. Her mother Gertrude Margaret Wolboff aka Vimala Kantha was a tower hall actress and singer. She started education in 1947 from Wedamulla Maha Vidyalaya, Kelaniya. She has two sisters and two brothers. Her sister Ranjani Perera is a renowned dance teacher and younger brother Susil Perera is a popular comedian and a musician.
   
  She is married to Navaratne Aththanayaka. She met Navaratne at the State College of Music. The couple has three sons - Hely Sajeewa, Chanaka, Samin. Her second son Captain Chanaka Sanjeewa died on September 25, 1992 in Pooneryn during Eelam War II. Since his death, Aththanayaka quit from singing and start to wear white sarees.
   
  After his son's death, she left Sri Lanka for America in 1992. Due to the huge fan demand, she performed a series of successful concerts titled Jeevana Vila Meda in 2012.

  SONGS
  1Vocal
  Film Songඈත හිමාලේ
  Etha Himale

  Vocal Victor Rathnayake
  2Vocal
  Film Songඈත භවයේ
  Eetha Bhawayee

  Vocal Victor Rathnayake
  3Vocal
  Film Songආදර පූජාසනේ
  Adara Pujasane

  Vocal Victor Rathnayake
  4Vocal
  කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
  Koho Koho Kohe Indan

  Vocal Sanath Nandasiri
  5Vocal
  බොඳ මීදුම් කඳු රැල්ලේ.. සුරංගනා රජ දහනේ
  Bonda Meedum Kandu Ralle

  Vocal Abeywardena Balasuriya
  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS