සුදු ඇත් පොව්වෙක්
Sudu Ath Powwek Sudu Piyuma Hodin Gena
 • Lenght : 03:28

 • Song

  සුදු ඇත් පොව්වෙක් ගී පද / Sudu Ath Powwek Sudu Piyuma Hodin Gena Lyrics

  සුදු ඇත් පොව්වෙක්
  සුදු පියුම සොඩින් ගෙන
  පැද කුණු නොකලත් සිරි යහනේ
  පෙරුම්පුරා මා කුසට පැමිනි දිලිදූ
  මට රජ පැටියෙක්....
   
  හං කිති කවමින් කුස තුල සක්මන් කරනා
  නුබ දගයකු වේ දැයි නිකමට මෙන් මට සිතෙනා
  පැටියෝ...........
  නුබ දුවක උනත් මට පුතෙකු උනත්
  නුබ හිස පලදන්නේ
  වෙනසක් නැති එක ආදරයයි....///
   
  කුස තුල දැරුවැයි
  මතු බුදු වන පැතුමන් ඈ...
  ලෙය කිරි කර පෙව්වැයි
  උදම් අනන්නට රිසි නෑ...
  පැටියෝ.......
  නුබ දුවක උනත් මට පුතෙකු උනත්
  මා නුබට පුදන්නේ
  සැබෑව දිදුලන ජීවිතයයි............///
   
  සුදු ඇත් පොව්වෙක්.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS