සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
Sithin Sina Sisi Athagili Allala
 • Lenght : 03:29

 • SongCopyKaroke

  සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා ගී පද / Sithin Sina Sisi Athagili Allala Lyrics

  සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
  එන්න යන්න මල් මාවතේ
  සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
  පුංචි ආදරේ කතන්දරේ
   
  ආදරේ නමින්
  දිලෙන පහනේ පහන් සිලේ
  දීප්ති බින්දුවයි ඔබ නයනේ
  ඒ පහන් වැටේ
  එළිය අප හා සිනාසුණා
  යොවුන් ලොවේ හැඟුම් සුන්දරයි
   
  සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
  එන්න යන්න මල් මාවතේ
  සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
  පුංචි ආදරේ කතන්දරේ
   
  රාත්‍රියේ රිදී
  පොකුරු තරුවේ ඇඳී තියේ
  රත්තරන් රුවින් පෙම් රේඛා
  ජීවමාන වේ
  සුවඳ හිරිමල් යොවුන් වියේ
  පෙමේ සුසුම් පවා සුන්දරයි
   
  සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
  එන්න යන්න මල් මාවතේ
  සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
  පුංචි ආදරේ කතන්දරේ
   
  පුංචි ආදරේ කතන්දරේ
  එන්න යන්න මල් මාවතේ
  එන්න යන්න මල් මාවතේ
  පුංචි ආදරේ කතන්දරේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS