සෙනෙහස දෙවොලකි පුද නොහැකි (Remix)
Senehasa Dewolaki (Remix)
 • Lenght : 05:11

 • ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Somasiri Medagedara
 • Lyrics : Bandula Jayasinghe
 • Music : Sarath De Alwis

 • SongOriginal Song

  සෙනෙහස දෙවොලකි පුද නොහැකි (Remix) ගී පද / Senehasa Dewolaki (Remix) Lyrics

  සෙනෙහස දෙවොලකි පුදනු හැකි
  ඔබ නමටයි ඒ දෙවොල හිමි
  ආයාචනයට මසිත ගැයූ
  ඔබෙ දෙසවන් ඇයි අගුළු වැටී
  සෙනෙහස දෙවොලකි පුදනු හැකි
  ඔබ නමටයි ඒ දෙවොල හිමි
   
  සුසුමට කඳුලට ලෙන්ගතු වී
  සැනසෙන්නද මා කෙලෙස යළි //
  ආදරයට හිමි කඳුලු බිඳු
  සාගරයට මුසු වේද මතු
   
  සෙනෙහස දෙවොලකි පුදනු හැකි
  ඔබ නමටයි ඒ දෙවොල හිමි
   
  සසරින් සසරට එකට බැඳී
  මෙතුවක් ආ මග අද නැවතී //
  ජීවිතයම එක රැයක දුටු
  සිහිනෙකි ප්‍රේමය බිඳුනු පසු
   
  සෙනෙහස දෙවොලකි පුදනු හැකි
  ඔබ නමටයි ඒ දෙවොල හිමි
  ආයාචනයට මසිත ගැයූ
  ඔබෙ දෙසවන් ඇයි අගුළු වැටී
  සෙනෙහස දෙවොලකි පුදනු හැකි
  ඔබ නමටයි ඒ දෙවොල හිමි

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS