සංසාර සිහිනයේ.. පෙම් අප්සරා නුඹයි
Sansara Sihinaye Pem Apsara Nubai
 • Lenght : 04:00

 • Song

  සංසාර සිහිනයේ.. පෙම් අප්සරා නුඹයි ගී පද / Sansara Sihinaye Pem Apsara Nubai Lyrics

  සංසාර සිහිනයේ පෙම් අප්සරා නුඹයි
  මේ වසන්තය පුරා සිත ඔබට පෙම් කරයි...
  මං ඔබට ආදරෙයි මගෙ ආදරේ නුඹයි
   
  නා මලක් වගේ සිතුම් සෙනෙහසින් පිරේ
  ආදරෙන් අරන් ඇවිත් තුරුළු වන්නෙමි
  සඳපාන ඔබ වැනී නිල් අහසේ නැලවුණී
  මගෙ නෙත්පුරා ගැලූ අනන්ත සතුට නිම් නැතී
   
  සංසාර සිහිනයේ පෙම් අප්සරා නුඹයි
  මේ වසන්තය පුරා සිත ඔබට පෙම් කරයි...
  මං ඔබට ආදරෙයි මගෙ ආදරේ නුඹයි
   
  මා ඔබෙන් පැතූ පැතුම් ආදරෙන් ගෙනා
  රෝස මල් යහන් ගැබේ සිහින තාරුකා
  මනමාල සිත පුරා දඟකාරකම තියා
  ඔබ මා ලඟින්ම නතරවෙන්න ආදරෙයි කියා
   
  සංසාර සිහිනයේ පෙම් අප්සරා නුඹයි
  මේ වසන්තය පුරා සිත ඔබට පෙම් කරයි...
  මං ඔබට ආදරෙයි මගෙ ආදරේ නුඹයි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS