පෙමාතුර හැඟුම් ඇගේ නෙත් කැලුම්
Pemathura Hangum Age Neth Kalum
 • Lenght : 02:29

 • Song

  පෙමාතුර හැඟුම් ඇගේ නෙත් කැලුම් ගී පද / Pemathura Hangum Age Neth Kalum Lyrics

  පෙමාතුර හැඟුම් - ඇගේ නෙත් කැළුම්
  හද සංතානේ සදා සරණා අයාචනා සුසුම්..
  නුරාගික පැතුම් - පිපාසිත සිතුම්
  මන මන්දිරේ කලාලය මත මී අමා බඳුන්..
   
  නියාළුව හදින් - පියා නෙතුපියන්..
  යොමා යුග සවන් තනිවෙමි ඇගේ ගී නදින්..
  මුදා නිදි දැහැන් - එබී ලෙන් දොරින්..
  අරාජික පරාදීසය සොයා එමි සිතින්..
   
  පෙමාතුර හැඟුම්...
   
  අරා සිරි යහන් - නිදා වැතිරෙමින්..
  සරා සළෙල සිතිවිලි ගඟ ගිලී නැහැවෙමින්..
  සුරා මල් පැණින් - පොඟා යුග ලවන්..
  පිනා පසිඳුරන් සතපමි සොඳුරු සිහිනයෙන්..
   
  පෙමාතුර හැඟුම්...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS