ඔබම පැවසූ වදන්
Obama Pawasu Wadan

Song

ඔබම පැවසූ වදන් ගී පද / Obama Pawasu Wadan Lyrics

ඔබම පැවසූ වදන්
ඔබට පවසන්නට හිතේ
යලිඳු කවදා හමු නොවන්නට 
වෙන් වෙලා යන මේ සැඳෑවේ
 
විසල් රල නගනා 
සයුර වාගේ ආදරෙයි මා
නගා දිය වැල් දස අතේ 
වෙනස් වන සැනෙකින්
වෙනස් වීමේ සැබෑ දහමද 
ආදරේ ඔබගේ
 
අහස් ගැබ විලසේ 
හඳට තරු වැල් පුබුදුවා මා
වසා මේකුළු නුබ කුසේ
විදුලි මේගැජුමන්
වසත් සමයේ සැඳෑ අහසද
ආදරේ ඔබගේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS