මැණිකේ මගේ හිතේ
Manike Mage Hithe
 • Category : Music Video
 • Year : 2021

 • ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Satheeshan
 • Vocal : Dulan ARX
 • Lyrics : Dulan ARX

 • SongOriginal Song

  මැණිකේ මගේ හිතේ ගී පද / Manike Mage Hithe Lyrics

  Manike mage hithe
  Muduwe nura hangum yawi
  Awilewi
  Neriye numbe naage
  Maage net eha meha yawi
  Sihiwewi
  Ma hitha langama dawatena
  Huru Pemaka Patalena
  Ruwa nari
  Manahari
  Sukumali numba thama
  Hitha lagama dawatena
  Huru pemaka patalena
  Ruwa nari
  Manahari
  Sukumali numba thama
  Manike mage hithe
  Lagta nasha tera chad hi gya
  Dil pe ye mere utar hi gaya
  Rehne laga hu mai madhosi me
  Pyar me tere mai padd hi gaya
  Pyar me padd ke mai pagal hua
  Dil mera deko ye ghayal hua
  Dil me basaya hai apna banaya hai
  Tere liye khudse ladd bhi gaya
  Haa! Tu hai jeene ki wajah
  Bin tere ni jeena
  Ru wa nari
  Mann hari
  Sukumali numba thama
  Tu hai jeene ki wajah
  Bin tere ni jeena
  Ru wa nari
  Mann hari
  Sukumali numba thama
  Manike mage hithe
  Muduwe nura hangum yawi
  Awilewi
  Neriye numbe naage
  Maage net eha meha yawi
  Sihiwewi
  Ma hitha langama dawatena
  Huru Pemaka Patalena
  Ruwa nari
  Manahari
  Sukumali numba thama
  Hitha lagama dawatena
  Huru pemaka patalena
  Ruwa nari
  Manahari
  Sukumali numba thama
  Manike mage hithe

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS