මගේ ජීවිතේ පුරා එකම සිතින් ප්‍රාර්ථනා
Mage Jeewithe Pura
 • Lenght : 03:49

 • Song

  මගේ ජීවිතේ පුරා එකම සිතින් ප්‍රාර්ථනා ගී පද / Mage Jeewithe Pura Lyrics

  මගේ ජීවිතේ පුරා...
  එකම සිතින් ප්‍රාර්ථනා...
  කෙලෙස හෝ වේදනාවෝ
  සඟවා තබා ගමි....
  සඟවා තබා ගමි....
   
  සඳ සෙවනේ අපි තරු ගැනලා
  ඒ තරමට පැතුමන් පුරලා..//
  කවදාවත් නෑ තරහ වෙලා
  අද නෑ..... අද නෑ තාරකාවී..
  අඳුරෙන් වැසී ගියේ..
  අඳුරෙන් වැසී ගියේ..
   
  මගේ ජීවිතේ පුරා....
   
  සුදු වැලි යට අද සැතපීලා
  ඝන අඳුරින් ලෝකය වැසිලා..//
  ඉවසා ගන්නේ කෙලෙසද මා
  යළි නෑ.......යළි නෑ ආයෙ එන්නේ..
  වෙනදා වගේ සදා..
  වෙනදා වගේ සදා..
   
  මගේ ජීවිතේ පුරා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS