කොළොම්පුරේ නුඹ ඉන්නා ඉසව්වේ
Kolompure Nuba Inna Isawwe
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:52

 • Song

  කොළොම්පුරේ නුඹ ඉන්නා ඉසව්වේ ගී පද / Kolompure Nuba Inna Isawwe Lyrics

  කොළොම්පුරේ නුඹ ඉන්නා ඉසව්වේ
  කිරිල්ලියෝ ඉගිලෙනවලු නිදැල්ලේ
  අත වැනුවට නොවැටී මං මුලාවේ
  හිත රැඳියන් මගේ සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ,,//
   
  දේදුන්නේ පාට අරන් සේල අඳිනවාලු
  ඔමරි හිනා කෝල බැලුම් උහුලන්නට බෑලු
  ඈත රටින් ගෙනා පුසුඹ හිත රවටනවාලු
  මගෙ රන් කඳ ඒ පුසුඹට රැවටෙන්නේ නෑලු
   
  කොළොම්පුරේ නුඹ ඉන්නා ඉසව්වේ
  කිරිල්ලියෝ ඉගිලෙනවලු නිදැල්ලේ
  අත වැනුවට නොවැටී මං මුලාවේ
  හිත රැඳියන් මගේ සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ
   
  වෙල් එළියේ වෑකන්දේ දුව පැන නැටුවාලු
  දෙවැට දිගේ යන එනකොට ඉඟි බිඟි පෑවාලු
  කොයි දේසේ හිටියත් නුඹ මගෙමයි කීවාලු
  මගෙ රන් කඳ මතක නේද අපි දෙන්නා යාලු
   
  කොළොම්පුරේ නුඹ ඉන්නා ඉසව්වේ
  කිරිල්ලියෝ ඉගිලෙනවලු නිදැල්ලේ
  අත වැනුවට නොවැටී මං මුලාවේ
  හිත රැඳියන් මගේ සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ
  හිත රැඳියන් මගේ සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ
  හිත රැඳියන් මගේ සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS