කිචි බිචියට
Kichi Bichiyata
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  Listen on  👇
   
  🎵Apple Music
  https://apple.co/3JiJlBl
   
  🎵Spotify
  https://spoti.fi/36WOgem
   
  🎵Deezer
  https://bit.ly/3xb9HDc
   
  🎵 Follow Centigradz on Spotify
  https://spoti.fi/37luedc
   
  🎵Subscribe *CENTIGRADZ* Official Youtube
   https://bit.ly/3hDbng4
   
  Centigradz Social Networks 
  https://www.facebook.com/centigradzlive/
  https://www.instagram.com/centigradz1/
   
   
  Follow T-Lab Studios
  http://tlablk.com/
  https://www.facebook.com/tlabstudios/
   
   
  #Avurudu #centigradz #trending #Avurudu Song #AluthAwurudda  #trending  #srilanka   #sinhalasongs  #music #musicvideo #srilankan #rap  #india #top10 #teenashanell  #Amilaniroshan #Ishanlantra #Erangaug #Digitaldjs #Srilankan #NewMusic #StayTuned #Streaming #AppleMusic #Spotify #deezer #Creative #Music #tlabstudios #Audiocube #විසේ #thusithniroshana
  කිචි බිචියට ගී පද / Kichi Bichiyata Lyrics

  හිරු නැගෙනා රූ මවනා
  මන බඳිනා ගී ගයනා
  බෙර හඩිනා නද සුගනා
  තුන් හෙළයම පිබිදෙන්නා
  කුරුළු හඩට හිත සනසා
  ගොදම්බ හඩ රැව් දෙන්නා
  හිරු මඟුලට පෙම් බඳිනා
  නුඹ ළඟින්ම මා ඉන්නා
  හිතේ අරුම කියාගන්න
  සිටිනා තැන කොතෙනා
  කිරි උතුරන අරුණැල්ලට
  අගනා රූ මැව්වා
  ඵල දරනා රන් ගොයමෙන්
  සෙනෙහස උතුරන්නා
  වසන්තයට මල් වැස්සක් නුඹදැයි මට හිතුණා
  හිරු දෙවිඳුනි හිනාවෙන්න
  හිතේ සතුට පිරුණයි
  නෙතට හොරෙන් හිත අද්දර
  කොහෝ හඬක් රැදුනයි...
  අලුත් සහල් කිරි බතකට
  පෙම් පුරන්න හැකිවයි...
  නුඹේ හුරතල් හීන අරන් හිනාවෙන්න හිතුණයි
  රූ වරුණා
  වද බඳනා
  සිත සනසා නෙතු නළවා
  හිරු මඟුලට හිනැහෙන්නයි
  රූ වරුණා
  වද බඳනා
  සිත සනසා නෙතු නළවා
  හිරු මඟුලට හිනැහෙන්නයි
  හිරු නැගෙනා රූ මවනා
  මන බඳිනා ගී ගයනා
  බෙර හඩිනා නද සුගනා
  තුන් හෙළයම පිබිදෙන්නා
  කුරුළු හඩට හිත සනසා
  ගොදම්බ හඩ රැව් දෙන්නා
  හිරු මඟුලට පෙම් බඳිනා
  නුඹ ළඟින්ම මා ඉන්නා
  අැලේ දොලේ පැන දුවන්න,
  තනියක් මට නැතුවා
  තිලක තියන් හිනාවෙන්න,
  නුඹමැයි රූ අගනා
  හිතවත්කම් අස්වද්දන්
  හිරු එළි පායන්නා
  හෙට දවසට කිරි උතුරන,
  සිතුවිලි හිනැහෙන්නා
  හිරු දෙවිඳුනි හිනාවෙන්න
  හිතේ සතුට පිරුණයි
  නෙතට හොරෙන් හිත අද්දර
  කොහෝ හඬක් රැදුනයි...
  අලුත් සහල් කිරි බතකට
  පෙම් පුරන්න හැකිවයි...
  නුඹේ හුරතල් හීන අරන් හිනාවෙන්න හිතුණයි

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS