ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නේ නෑ
Jale Gabura Oruwa Danne Na
 • Lenght : 03:01

 • Song

  ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නේ නෑ ගී පද / Jale Gabura Oruwa Danne Na Lyrics

  ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑ..
  මලේ සුවද ජලය දන්නෙ නෑ..
  සිතේ අරුම නගා දන්නෙ නෑ..
  නගේ නුඹට බොරු කියන්නෙ නෑ...//
   
  ආදරෙයි... මං ආදරෙයි....
  සිතේ පිරුන සෙනේ තරම කියා යන්න එන්නම්...
   
  ආදරෙයි...මං ආදරෙයි.... //
   
  ආදරෙයි... මං ආදරෙයි....
  සිතේ පිරුන සෙනේ තරම කියා යන්න එන්නම්...
   
  නැන්ද මාමා මට බනීවිදෝ...
  දූව දෙන්න බෑ කියාවිදෝ...
  මැවූ සිහින සුන්ව යාවිදෝ...
  නුඹවත් මට බහක් දේවිදෝ... //
   
  ආදරෙයි... මං ආදරෙයි....
  සිතේ පිරුන සෙනේ තරම කියා යන්න එන්නම්...
  ආදරෙයි...මං ආදරෙයි....
  ආදරෙයි...මං ආදරෙයි.... ////

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS