ඉතින් ආදරේ
Ithin Adare
 • Year : 2021

 • Song

  ඉතින් ආදරේ ගී පද / Ithin Adare Lyrics

  ඉතින් ආදරේ පතා ලතැවුනේ ඔබේ නමින් 
  Well, I longed for love in your name,
  සිතින් වේදනා දිදී මියැදුණේ 
  and it killed me inside 
  එදත් මාරුතේ වගේ සැලවුනේ ඔබේ වදන් 
  The way you spoke was like a hurricane
  රැලිත් සාගරේ පවා හඬවමින් 
  Even the oceans wept 
   
  වසන්තය මං
  සොයා ඇවිදින්
  I came looking for spring 
  බලා ඉන්නම් 
  නුඹේ අසලින් 
  I thought I’d find it closer to you
   
  අනන්තය දැන් 
  අහිංසක මං
  Innocent me now feels burden
  හඬා වැටෙමින්
  දරා ඉන්නම් 
  I don’t have a choice but to tolerate it with tears
   
   
  කළුවර රැයට නුඹ ගෙනෙන ගින්දර 
  You, bring fire to the night 
  ඇවිලෙන මගේ සයනේ උඩම වැතිරෙන
  And lay next to me in a burning bed  
  ලිහෙන රෑ සළුවෙ වේදනා 
  The nightgown you undress causes me a pain
   
  අරන් ඇවිත් 
  Showing me again
  අදත් බලෙන් 
  නුඹේ අයිතිවාසිකම් 
  That you own me
  රංගනේ අවසන් නොවේ 
  පාළුවේ එළිවන පැයේ 
  This drama won’t end
  Even at dawn
   
  පණ මේන් ආදරෙයි තාමත් එක සේ 
  I still love you with my life
  කෙලෙසද මේ පව රැයෙන් ගෙවෙන්නේ 
  I can’t pay my dues in a night
  දර දඬු කම් තාමත් ඉවසන්නේ 
  I still tolerate manhandling  
  නුඹ මගෙ කටු අකුලයි රත්තරනේ
  Your a pain, but you are my pain 
   
  මේ රඟ මඩලේ 
  In this Theatre of life
  අපි අතරේ 
  ගැටුනේ ජීවිතේ 
  There was so much of friction
  නෑ පසු තැවුනේ 
  I have convinced myself not to regret it 
  මග හැරුනේ 
  ආදරේ 
  And I’m convinced that this is love

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS