එනකල් බලන් වෙනදා වගේ
Enakal Balan Wenada Wage
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:03

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  එනකල් බලන් වෙනදා වගේ ගී පද / Enakal Balan Wenada Wage Lyrics

  එනකල් බලන් වෙනදා වගේ..
  මා ඉන්න බැව් තනිවී ලොවේ..
  ඔබ දන්නෙ නෑ කියා... මම දන්නවා..
  මගෙ හුස්මටත් වඩා මට වටිනවා ඔයා
  කෙරුවේම නෑ වැරදි කිසිදා..
  රැකගත්තේ මා ඔබෙයි සිතා..
  බොරු වැරදි කෝටියක් මවා..
  සමුගත්තේ මා නොවෙයි ඔයා..
   
  සඳට උපමා රැඳුණ පෙරදා..
  අපි අපිට නැතිව බෑම යාමේ..
  ලඟක ඉඳලා හිතට දැනෙනා..
  ඔබෙ වෙනස තේරුනත් මට බෝ සේ..
  මගෙ ජීවිතේ ඔබයි කියා..
  ඔබ දන්නවාද දන්නේ නෑ..
   
  නෙතට ගැටෙනා සැවොම පරදා..
  මම ඔබට ආදරෙයි පෙරවාගේ..
  ලොවම කියනා වචන නො අසා..
  සතුටින්ම ඉන්න ඔබ හැම ආත්මයේ..
  මොන දේ කලත් හිතා මතා..
  මට ඔබව නොලැබ ඉන්න බෑ..
   
  එනකල් බලන් වෙනදා වගේ..
  මා ඉන්න බැව් තනිවී ලොවේ..
  ඔබ දන්නෙ නෑ කියා... මම දන්නවා..
  මගෙ හුස්මටත් වඩා මට වටිනවා ඔයා
  කෙරුවේම නෑ වැරදි කිසිදා..
  රැකගත්තේ මා ඔබෙයි සිතා..
  බොරු වැරදි කෝටියක් මවා..
  සමුගත්තේ මා නොවෙයි ඔයා..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS