එකම ගෑණි
Ekama Gaani
 • Category : Music Video

 • Song

  එකම ගෑණි ගී පද / Ekama Gaani Lyrics

  අද නම් මාරම දවසක් 
  හොන්දට පායන හවසක්
  සූස්තිය ගහගෙන කටෙ මන් නැගල ය්න්නෙ මන් car එකෙ ගමනක්
  හම්බෙන්න ලස්සන අන්ගනක්
  ගැලපුනත් නැතත් හන්දහන්
  අම්මෙ මන් ආසයි මෙ කෙල්ලට
  හම කලු සුදු කලවං 
   
  තනි කලු මට අරහං 
  තනි සුදුත් මට අරහං 
  ලෙඩ හැදුනොත් නන් සමහන්
  අනෙ උම්බෙ මචන් සමයන්
  කබ්බ බන් යන්නෙ බන් වක්කරල ගැහුවොත්
  කලු සුදු දෙක කලවං 
  මුද්ද මන් දාන්නෙ උම්බෙ ඇන්ගිල්ලට බෙල්ලෙ මන් මාල දැන් තවරන්
   
  අද නම් මාරම දවසක්
  නැගිට්ට උදේම ගමනක්
  එතුව සැරට පන්දාමක්
  බලන්ඩ යනවා අන්ගනක්
  පිම්බල වන්ඩියෙ ගමට
  යනව ඇයව කැන්දාන
  කිරිල්ලි මගම එනවා 
  හන්දහන් නැතුව එනව
   
  KK තමා මගෙ නම
  පට්ට කලුය් මගෙ හම
  සල්ලි ඇත්තෙ මගෙ ලන්ග
  ගලවනව එ දත
  ගලවනව එ දත කූඩු කරන් මම ඇය
  කූඩු කරන් මම ඇය කරනව මම සැර
   
  උම්බ කරාට බන් සැර මම නම් කරන්නෑ සැර
  දාල මන් හොන්දට වැර පස්සෙන් තමය් මම බර
  ඒ වුනාට බන් බොල මේ වැඩෙ මාර කැත
  call කර්ල තියෙන්නෙ මචන් මන් එකම ගෑනි ගැන
  ඇය් බන් අපිට මෙහෙම වෙන්නෙ
  KK බ්න් ඇය්බ්මට ගෑනු ඕනෙ
  මේ ගෑනි තියාගෙන අපි
  සහයෝගෙන් අපි බ්න් ගේම දැන් දෙන්නෙ
  මොකටද බන් කෙල්ලො දෙකක්
  තියගමු අපි එකක්
  හදමු අපි බන් බබබු ගොඩක්
  ගොඩ දාමු අපි රටක්
   
  ගොඩ දාමු මචන් රටක්
  දෙමු තාරුණ්‍යයට හෙටක්
  සෙට් වෙලා තුන් දෙනා වක්කරන් නැටුම් තෙල් ගහමුද ඕමි අතක්
  හාමිනේ කැමතිනන් දැන් කියන්නද මන් රැපක්
  SCENE එක ගමම දැනගත්තොත් උන් ගනී හොන්ද සැපක්
  මිහිරිම කට හන්ඩක් හොන්ද උඩරට කන්දක්
  හන්දහන් ගැලපුනත් නැතත් මේක නන් පට්ටම වැඩක්
  කොස්තා KK set වුනොත් පිස්සුම හැදෙන සන්දක්
  එකම ගෑනි set කරගෙන hit කරමු අපි වැලක්
   
  share කරමු  මෙ මගුල මොකද කියන්නෙ කොස්තා 
  යන විදිහට කඩෙන් නවත්තල ගන්න වෙන්නෙ මචන් astra
  ආසයි එ ලැම ගස්සන දිගැස් තියෙන ගමෙ කෙල්ලට
  රොන් ටික බොන්න බලන් ඉන්න මැස්සො වගෙද මේ කස්ස
   
  ill take you from සාලෙ to කාම්බරෙ
  මහන්සි වුනාම හාමිනෙ
  tag team එක mad scene එක මොනා වුනත් මම ආදරෙයි 
  හදමු නෙ අපි බබ්බු ගොඩක් ගමු නේද සුර සැපක්
  මචන් අද නම් මාරම දවසක්
   
  අද නම් මාරම දවසක් 
  හොන්දට පායන හවසක්
  සූස්තිය ගහගෙන කටෙ මන් නැගල ය්න්නෙ මන් car එකෙ ගමනක්
   
  හම්බෙන්න ලස්සන අන්ගනක්
  ගැලපුනත් නැතත් හන්දහන්
  අම්මෙ මන් ආසයි මෙ කෙල්ලට
  හම කලු සුදු කලවං 
   
  තනි කලු මට අරහං 
  තනි සුදුත් මට අරහං 
  ලෙඩ හැදුනොත් නන් සමහන්
  අනෙ උම්බෙ මචන් සමයන්
  කබ්බ බන් යන්නෙ බන් වක්කරල ගැහුවොත්
  කලු සුදු දෙක කලවං 
  මුද්ද මන් දාන්නෙ උම්බෙ ඇන්ගිල්ලට බෙල්ලෙ මන් මාල දැන් තවරන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS