එහෙමත් ආදරයක්
Ehemath Adarayak
 • Category : Music Video
 • Company : SGM Tunes
 • Year : 2022

 • Song

  Title | Ehemath Adarayak
  Artiste | Amisha Minol
  Music Produced by Dilshan L Silva
  Lyrics | Lasitha Jayaneththi Arachchige
  Directed by Charuka Dushyantha
  Production | SGM Tunes
   
  අමිශ මිනෝල් ගායනා කරන ' එහෙමත් ආදරයක් ' ගීතය ඔබේ ප්‍රියතම රින්ගින්ටොනය කර ගැනිමට පහත අoක අමතන්න.
   
  Mobitel -  74744242
  Hutch - 369351505
  Dialog - 8710789701 
  Airtel - 8880103899
   
   
  Copyright & Distribution SGM Tunes 2022
   
  SGM Tunes 2022
  එහෙමත් ආදරයක් ගී පද / Ehemath Adarayak Lyrics

  Ehemath Adarayak Song Lyrics - එහෙමත් ආදරයක් ගීතයේ පද පෙළ

  එපා නොවෙනා හිතක් තිබුණා හුඟක් මට දැණුන
  ආස කෙරුවේ බලා ඉන්නයි නිතර ඒ මුහුණ
  සෑම දෙබසේ තිබුණෙ අපගේ අනාගත පැතුම
  කොහොම අද මං කියන්නද ඒ අවසාන කොටස
   
  එහෙමත් ආදරයක් මට තිබුනා නේද කියා
  තාමත් හිතනා
  කොච්චර සතුටක් තිබුණද අපි ළඟ තුරුල් වෙලා
  පතනා ලෝකය සිටිනා ලෝකෙන් වෙනස් කියා
  තේරුම් යවලා
  දැනෙනා ප්‍රේමය ලබනා ප්‍රේමය දෙකක් කළා
   
  ඇස් දෙකේ ලියා තිබුණු පෙම් හිතේ සොඳුරු ලකුණු
  ළං වෙලා බලන් හිඳපු කාලයයි හොඳම ගෙවපූ
  ජීවිතේ සුන්දරයි ඔයා ළඟ
  හිතින් යන්නෙ නෑ ඒ මතකේ නම්
  සඳත් එක්ක නෑ අහසේ තරහක් ඔබත් ඒ වගේ හැමදාමත්
   
  එහෙමත් ආදරයක් මට තිබුනා නේද කියා
  තාමත් හිතනා
  කොච්චර සතුටක් තිබුණද අපි ළඟ තුරුල් වෙලා
  පතනා ලෝකය සිටිනා ලෝකෙන් වෙනස් කියා 
  තේරුම් යවලා
  දැනෙනා ප්‍රේමය ලබනා ප්‍රේමය දෙකක් කළා
   
  එපා නොවෙනා හිතක් තිබුණා හුඟක් මට දැණුන
  ආස කෙරුවේ බලා ඉන්නයි නිතර ඒ මුහුණ
  සෑම දෙබසේ තිබුණෙ අපගේ අනාගත පැතුම
  කොහොම අද මං කියන්නද ඒ අවසාන කොටස
   
  එහෙමත් ආදරයක් මට තිබුනා නේද කියා
  තාමත් හිතනා
  කොච්චර සතුටක් තිබුණද අපි ළඟ තුරුල් වෙලා
  පතනා ලෝකය සිටිනා ලෝකෙන් වෙනස් කියා
  තේරුම් යවලා
  දැනෙනා ප්‍රේමය ලබනා ප්‍රේමය දෙකක් කළා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS