දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා
Dangakara Oya Dasa Dutuwa Eda
 • Lenght : 03:28

 • SongCoverKaroke

  දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා ගී පද / Dangakara Oya Dasa Dutuwa Eda Lyrics

  දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා
  දුර ඈත පාසල් වියේ
  නොදැනීම අපගේම සිත් යා වුණා
  දසුනින්ම හසුනක් මවා //
   
  උදයේ හවා ඔබ හමු වී එදා
  දෙඩුවා බැඳීලා සෙනේ //
  දෙකොපුල් විලේ හසරැල් පිපී
  සතුටින් කල් යා වුණා
   
  දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා...
   
  සසරේ සදා අප බැඳෙමුයි පතා
  වැඩුණා හදේහී සෙනේ //
  නිලුපුල් නෙතේ හසරැල් මැකී
  කඳුලින්ම වෙන් වී ගියා
   
  දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS