අම්මා නැති මට කිරි අම්මා වී
Amma Nathi Mata
 • Lenght : 3.57

 • SongKaroke

  අම්මා නැති මට කිරි අම්මා වී ගී පද / Amma Nathi Mata Lyrics

  අම්මා නැති මට කිරි අම්මා වී ගීතයේ පද පෙළ 
  Amma Nathi mata kiri amma wi lyrics
   
  අම්මා නැති මට කිරි අම්මා වී
  කරුවල ගෙදරට මිණි පහනක් වී
  දැනගත් දා සිට පෙරුම් පිරූවේ
  අක්කේ මං මතු සක්විති වෙයි සිතලාදෝ
  පියුම් රටාවට පැදුරක් පිරෙයි රැයේ
  උදේට ලිප ලග කඩේප්පන් ගොඩවේ
  දෙකම්මුලෙන් වට මුතු වට්ටිය නුබගේ
  පනමට දී මගෙ නැණ නෙත් පැහැදූවේ
  මෝරා හද ගැබ පෙම්මල් නැහැ පිපුනේ
  ඉහිලා බදවට ගෝමර ලතවන්නේ
  බාල යොවුන් හද වැහැරී ගෙයි ඇතුලේ
  මා ලද ශිල්පද නුබ හා එක මුල්ලේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS