අඩවන් දෑසින් කරෝකේ
Adawan desin karoke
 • Year : 1985

 • ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Victor Rathnayake
 • Lyrics : Mahagamasekara
 • Music : Somadasa Alwitigala

 • SongOriginal Song

  අඩවන් දෑසින් කරෝකේ ගී පද / Adawan desin karoke Lyrics

  අඩවන් දෑසින් පවසනු රහසින්
  ජීවිතයේ රස මේ යැයි විගසින් //
  පමා වෙවී ඉඳිනට නැත වේලා
  කාලය ඉගිලී යයි ඉගිලී යයි
  සුපුල් දෙතොල් රතු පැහැයෙන් තවරා
  මීවිත උතුරා යයි උතුරා යයි
  අඩවන් දෑසින්... //
  අවුල් දුහුල් වල සිහිල් පහස වැද
  නංවන රංගන නොනවත්වනු මැන
  ඒ ගී හඩ මුලු ජීවිතයම සතු
  රස බර සුළු මොහොතයි සුළු මොහොතයි
  රෑ සිහිනෙන් දිව ගා සැපතක් සේ
  හෙට දින එය මිය යයි මිය යයි
  අඩවන් දෑසින්...//

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS