යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වලාකුළේ
Yowun Wasanthaye Duhul Walakule
 • Film : Diyamanthi
 • Year : 1976
 • Category : Film Song
 • Lenght : 04:04

 • Song

  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වලාකුළේ ගී පද / Yowun Wasanthaye Duhul Walakule Lyrics

  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
  රෑන් මුදාගෙන පාවී යනු මැන ඉගිල්ලිලා
  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
   
  දිළිසෙන කඳුළේ කිරණින් නෑවී
  සිඟිති ආදර දූපතක තනිවී //
  ගංඟාවක් සේ ගලා බසිනු මැන
  ගංඟාවක් සේ ගලා බසිනු මැන
  නිරන්තරේ සිනා සිසී
  නිරන්තරේ සිනා සිසී
   
  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
   
  හසරැලි ගවසා තුරු මුදුනේ
  කල්පනා තෝතැන්නේ //
  තරු අහුරක් සේ රෑ ඇවිළෙනු මැන
  අහස් ගඟේ දියඹ දිගේ
  අහස් ගඟේ දියඹ දිගේ
   
  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
  යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ
  රෑන් මුදාගෙන පාවී යනු මැන ඉගිල්ලිලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS