වැස්සකට ඉඩ ඇතත් අහස් කුස දස අතම
Wassakata Ida Athath
 • Lenght : 03:34

 • Song

  වැස්සකට ඉඩ ඇතත් අහස් කුස දස අතම ගී පද / Wassakata Ida Athath Lyrics

  වැස්සකට ඉඩ ඇතත් අහස් කුස දස අතම
  හිරුට එපමණ කුමට පුංචි පෙදෙසක් ඇතිය
  සිනාසී සිනාසී දෙතොල් ඉරි තැළෙද්දී
  අඬන්නට මිසක වෙන කුමකටද නෙතු අපට
   
  පුංචි කුහුඹුවන්ටත් තියේ උන් හෙවනැල්ල
  බිඳී ගියමුත් බඳුන් අතින් දිය බොනු හැකිය
  ඔබට මා මටද ඔබ හමුවුනෝතින්
  සිනාසෙමු අතීතෙට යම් දිනක අප දෙදෙන
   
  සයුර ගොඩ එන තුරා කඳු මුදුන් ඇත උසට
  ගලන ගඟ නැවැත්වූ තැනින් ගම යට නොවෙද
  ඔබට මා මටද ඔබ හමුවුනෝතින්
  සිනාසෙමු අතීතෙට යම් දිනක අප දෙදෙන
  ඔබට මා මටද ඔබ හමුවුනෝතින්
  සිනාසෙමු අතීතෙට යම් දිනක අප දෙදෙන

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS