වරදක් කලත් හිතකින් නොවේ
Waradak Kalath Sithakin Nowe
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:27

 • Song

  වරදක් කලත් හිතකින් නොවේ ගී පද / Waradak Kalath Sithakin Nowe Lyrics

  වරදක් කලත් හිතකින් නොවේ
  රිදවන්නෙ පලිගන්නේ ඇයි
  ඔබ මෙන් ඇයත්
  ඇය මෙන් ඔබත්
  මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි
   
  ඔබෙ ගිනි නිවා ඇගෙ හිත දවා
  අප එක් වෙලා කුමටදෝ
  වෙනසක් නොවී මගෙ හිස් අතින්
  පිසලන්නෙ කොයි කඳුලු දෝ
   
  වරදක් කලත් හිතකින් නොවේ
   
  අසරණ ඔබයි තනිවුනු ඇයයි
  මට සාප කර යාවිදෝ
  ඔබේ ලෝකයෙන් ඇගෙ ලෝකයෙන්
  සමු ගන්න සිදු වේවිදෝ
   
  වරදක් කලත් හිතකින් නොවේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS