විසිරුණු මල් පෙති දෝතට ගත් තුනුවී
Visirunu Mal Pethi
 • Lenght : 03:45

 • Song

  විසිරුණු මල් පෙති දෝතට ගත් තුනුවී ගී පද / Visirunu Mal Pethi Lyrics

  විසිරුණු මල්පෙති දෝතට ගත් තුනුවී
  ඒ පෙති එක් කර මලක් සොයන බොලදී
  සරදම් නොකරමි ආදරයෙන් කියමී
  විසිරුණු පෙති යලි මලක් නොවෙයි නැගණී..
   
  වෙරළ සොයා රළ පෙළ දිව ආවත්
  වෙරළට කිසිදා දියඹ දකිනු හැකිදෝ
  බඳට පියාපත් යුවලක් ලැබුනත්
  අහස දෙකෙලවර නුඹට දිනනු හැකිදෝ..
   
  විසිරුණු මල්පෙති දෝතට ගත් තුනුවී
   
  බමරුන් පසුපස මල් දිව නොගියත්
  අවමන් වින්දේ මල් කුලයම නොවෙදෝ
  මෙදහම් නුවණින් නුඹ නොදුටුවොතින්
  නුඹේ සුසුම් ගිනි බොල් අහසම නොවෙදෝ..
   
  විසිරුණු මල්පෙති දෝතට ගත් තුනුවී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS