විජිතය ආදරයේ.. ඔබමය ළඳුනි මගේ
Vijithaya Adaraye Obamaya Laduni Mage
 • Lenght : 02:56

 • Song

  විජිතය ආදරයේ.. ඔබමය ළඳුනි මගේ ගී පද / Vijithaya Adaraye Obamaya Laduni Mage Lyrics

  විජිතය ආදරයේ ඔබමය ළඳුනි මගේ
  මේ මුළු ජීවිතේ ඔබ තව දන්නෙ නෑ
  මා හැර ගිය දවසේ සිහිනෙන් මා දුටුවා
  ඔබ නැති මා ජීවිතයේ තනි වී
   
  සඳ ගිලිලා තරු නිවිලා
  මගෙ ලෝකේ මා කඳුලේ ගැලිලා
  ඔබ සතුටේ ඇතැයි සිතා
  කඳුල තුලින් හිනැහෙමි තවමත් මා
   
  විජිතය ආදරයේ ඔබමය ළඳුනි මගේ
  මේ මුළු ජීවිතේ ඔබ දන්නෙ නෑ
   
  දළු දාලා මල් පිපිලා
  ඔබ ලෝකේ හිනැහේවා සැමදා
  හදට ඔබේ දුක ආ දා
  මම එතැනයි පමා නොවෙමි කිසිදා
   
  විජිතය ආදරයේ ඔබමය ළඳුනි මගේ
  මේ මුළු ජීවිතේ ඔබ තව දන්නෙ නෑ
  මා හැර ගිය දවසේ සිහිනෙන් මා දුටුවා
  ඔබ නැති මා ජීවිතයේ තනි වී

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS