උදුම්බරා
Udumbara
 • Film : Bambaru Awith
 • Year : 1978
 • Category : Film Song

 • Song

  උදුම්බරා ගී පද / Udumbara Lyrics

  උදුම්බරා හිනැහෙනවා
  උදුම්බරා හිනැහෙනවා
  ඉර අඳුරට හැංගෙනවා
   
  දස දහසක් සම් මස් ඇට
  සිනා කඳුළු වැහි වැහලා
  ගිනිගෙන රත්වුණු දවසක්
  සැනසෙන එක සැන්දෑවක
  මුහුදු කොනේ සුදු වැල්ලේ
  ඉර හැංගෙන එක මොහොතක
   
  උදුම්බරා හිනැහෙනවා
  ඉර අඳුරට හැංගෙනවා
   
  කළුවර දුම එක හුස්මට
  මුළු ලෝකෙම වසා ගන්න
  කළුවර දුම එක හුස්මට
  මුළු ලෝකෙම වසා ගන්න
  ගිනි දිය ලෝ දිය වැස්සේ
  කිරිසල් කිරි උදුම්බරා
  සිනා කඳුළු වගුරනවා
   
  ආදරයේ ඔබ ඔබමයි
  මා ඔබ නොව ඔබ මා නොව
  දවසක් දා
   
  හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා
  ආදරයේ ඔබ ඔබමයි
  මා ඔබ නොව ඔබ මා නොව
  දවසක් දා
  හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා
  ඒ මොහොතෙම එක හුස්මක
  උපදිනවා ගිනි රස්නය
  සීතලෙන්ම
   
  හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා
  මහ මුහුදම ගොඩට ගලා
  රත්වුණු හිරු පායන්නට
  ගොඩබිම මහ මුහුදක් විය
  මහ මුහුදම ගොඩබිම විය
  උදුම්බරා කදුළු සලයි

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS