උඩවැඩියා මලක් වෙලා දුරින් උන්නට
Udawadiya Malak Wela
 • Lenght : 03:03

 • Song

  උඩවැඩියා මලක් වෙලා දුරින් උන්නට ගී පද / Udawadiya Malak Wela Lyrics

  උඩවැඩියා මලක් වෙලා දුරින් උන්නට
  සිත පාරමි පුරන්නෙ දුර ඈත ඉඳන්ම
  උඩවැඩියා කුමාරි රජ මැදුරෙ උපන්න
  මට අවසර නැද්ද ඇවිත් නෙලා ගන්නට
   
  ඇස ඉවතට ගන්න පවා නොහැකි තරමට
  මගෙ හිත ඔබ ලඟ නැවතී මටත් හොරෙන්ම
  ලෙන්ගතු වූ ලය සුසුමින් සිදුරු කරන්න
  සුන්දර ඔබ නපුරු වුනේ කොහොම කියන්න
   
  උඩවැඩියා මලක් වෙලා දුරින් උන්නට
  සිත පාරමි පුරන්නෙ දුර ඈත ඉඳන්ම
  උඩවැඩියා කුමාරි රජ මැදුරෙ උපන්න
  මට අවසර නැද්ද ඇවිත් නෙලා ගන්නට
   
  පෙම්බර ලොව සිතැඟි සුවඳ ටිකක් විඳින්න
  ආදරයේ නැවුම් සුවඳ අරගෙන එන්න
  මගෙ හද හිමිකාරිය ඔබ මගෙයි කියන්න
  දුරින් ඉන්න එපා තවත් මට රිද්දන්න
   
  උඩවැඩියා මලක් වෙලා දුරින් උන්නට
  සිත පාරමි පුරන්නෙ දුර ඈත ඉඳන්ම
  උඩවැඩියා කුමාරි රජ මැදුරෙ උපන්න
  මට අවසර නැද්ද ඇවිත් නෙලා ගන්නට

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS