උදාර ගති
Udara Gathi
 • Year : 2022

 • Song

  උදාර ගති ගී පද / Udara Gathi Lyrics

  සිදුවිය හැකි දේවල් කොයි මොහොතක සිදුවෙනවද 
  එන දේට මුහුණ දෙමුද සූදානම කොහොමද හොඳ
  කල යුතු දේ කොතරම් වෙද මිනිසුන් ලෙස
  කරනා දේ හරියට දැන කලයුතු මය
   
  ඉදිරිය ගැන හිතන්නෙ ඉදිරියෙ අය නොව අපිමය 
  දැන් දේ දැන් කරන්න හොඳ දේ කවදත් හොඳමය 
  දිරිය දරන තැන ජය වේ හැම මොහොතෙම 
  මලක් වගේ සුවඳ හමයි එකමුතු තැන
   
  හරි දේ හරි විදිහට අගයන්නට වෙයි හැමටම 
  ජීවිතේ අත්විඳින්න මෙය හඳුනා ගත යුතුමය
  උදාර ගති පෙරටම යයි නිරතුරුවම 
  නිවහල් බව ගීයකි හදවත සනසන

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS