උඩඟු ලියන් ගොතා බඳින.. නීල වරල සරසන්නට
Udagu Liyan Gotha Badina
 • Lenght : 05:00

 • Music

  W.
  D.
  Song

  උඩඟු ලියන් ගොතා බඳින.. නීල වරල සරසන්නට ගී පද / Udagu Liyan Gotha Badina Lyrics

  උඬගු ලියන් ගොතා බඳින
  නීල වරල සරසන්නට
  මා පිපුනේ නැත..........
  මේ දෙරණේ...//
   
  හිස් මිනිසුන් කුස් පුරවන
  සිත් පිනවන
  බස් දොඩවන
  බොජුන් මේස මත...
  සුවඳ හලන්නට
  මා පිපුනේ නැත...
  මේ දෙරණේ
   
  උඬගු ලියන්..
   
  රට වෙනුවෙන් සටනට වැද දිවි දුන්
  රණවිරුවකුගේ අවසන් ගමනට//
  යන මහජනතා පා දූවිල්ලෙන්//
  තැලී වෙලී සැනහී මියයන්නෙම්...
   
  මගේ පරම පැතුම එයයි///
  එමගට මා විසි කරන්න..........

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS