සුමුදු වලාවක අඳුර වෙලා නුඹ
Sumudu Walawaka Andura Wela Numba
 • Lenght : 03:49

 • Song

  සුමුදු වලාවක අඳුර වෙලා නුඹ ගී පද / Sumudu Walawaka Andura Wela Numba Lyrics

  සුමුදු වලාවක
  අඳුර වෙලා නුඹ
  මට දුන් කඳුළු බිඳු
  සිනා මලක් වී
  යලි යලි පිපියන්
  පෙම් කල සිතක මතු //
   
  සිහින හතක් මැද
  පෙනි පෙනි නොපෙනෙන
  සුර කුමරියක් වෙලා //
  එපා හිඳින්නට
  දෙතුන් දැහැන් බැඳ
  සිත පව් පුරනු එපා
   
  සුමුදු වලාවක ..
   
  බඹර තුඩට සුව
  මලක සුවඳ නොව
  මල් අග රැඳුනු පැණි //
  සොඳුරු සිතක හැඩ
  රෝස කොපුල් යුග
  දුටුවම කියනු බැරි
   
  සුමුදු වලාවක..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS