සුදු මුතු රළ පෙළ.. ඉඳුරු කොදෙව්වේ
Sudu Muthu Rala Pela
 • Film : Adara Hasuna
 • Year : 1986
 • Category : Film Song
 • Lenght : 03:59

 • Song

  සුදු මුතු රළ පෙළ.. ඉඳුරු කොදෙව්වේ ගී පද / Sudu Muthu Rala Pela Lyrics

  සුදු මුතු රළ පෙළ කිඳුරු කොදෙව්වේ
  පාවඩ පලස එලා..
  සිඳුලඳ ගෙනදුන් මුතු කැකුලක් සේ 
  ඔබ මට තිලිණ වෙලා..
   
  යුගදිවි වැල්ලේ අඳුරු ඉස්සව්වේ
  මුකුලිත සිතැඟි සලා
  අරුණැල්ලක්සේ....
  අරුණැල්ලක්සේ  නුඹ මිණ පායා
  සනහස ජනිත කළා...
   
  සුදු මුතු රළ පෙළ...
   
  සැඩ රළ රැල්ලේ සැලෙන කැදැල්ලේ
  රැඳුනෙමි සරණ සොයා
  පවනැල්ලක්සේ....
  පවනැල්ලක්සේ නොම හැර ආවෙමි
  ඔබ හද සැදෙන තුරා..
   
  සුදු මුතු රළ පෙළ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS