සොයා දියව් මට සරණක්.. මා අත ගන්නට
Soya Diyaw Mata Saranak
 • Lenght : 03:21

 • Song

  සොයා දියව් මට සරණක්.. මා අත ගන්නට ගී පද / Soya Diyaw Mata Saranak Lyrics

  සොයා දියව් මට සරණක්
  මා අතගන්නට - පෙරුම් පිරූ යෞවනයන්
  දකුණේ දී - උතුරේ දී
  මරා දැමූයේ...
  තෙපි නොවේද පව්කාරයිනේ
   
  නීල වරල මතුවන නර කෙස් ගනිමි..
  බාල සුවඳ ආලේපන ගෙන උලමි..//
  දෙතන එරෙන කිරි - දොවා ඉවතලමි..//
  තෙපිටයි ඒ ශාපේ - පව්කාරයිනේ..
   
  සොයා දියව්..
   
  මැලෙවේ නෙතු මහනෙල් නා දලු දෙතොලේ
  ගිලිහෙයි පෙති සියපත වන් වත මඬලේ..//
  හදෙහි නැගෙන ගිණි - කඳුලින් ඉවසමි..//
  තෙපිටයි ඒ පාපේ - පව්කාරයිනේ..
   
  සොයා දියව්..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS