සොවින් පිරි මගේ හදවත තුළින් මතුවෙවී පිටවන
Sowin Piri Mage Hadawatha
 • Lenght : 04:03

 • Song

  සොවින් පිරි මගේ හදවත තුළින් මතුවෙවී පිටවන ගී පද / Sowin Piri Mage Hadawatha Lyrics

  සොවින් පිරි මගේ හදවත තුළින් මතු වෙවී පිට වන
  හැඟුම් කැටි ගැසී ගෙන දේ සිතට වේදනා
  සුවෙන් මා එදා සැතපූ යහන් මත මහත් විස කටු
  තිබෙන්නාවු ලෙසට දැනේ ගතට වේදනා
   
  ගතත් වේදනාවෙන් පිරි සිතත් සෝ දුකින් බරවී
  දෙනෙත් අඳ නොවී තිබුණත් ඉනුත් නැහැ සුවේ
  කණත් බිහිරි වී නැති මුත් අමුත්තක් වෙලා නැහැ කිසි
  එහෙත් ඉන් හොඳක් මිහිරක් මෙතෙක් නැහැ ඇසී
  මෙතෙක් නැහැ ඇසී
  මෙතෙක් නැහැ ඇසී
   
  සොවින් පිරි මගේ හදවත තුළින් මතු වෙවී පිට වන
  හැඟුම් කැටි ගැසී ගෙන දේ සිතට වේදනා
   
  දෙ අත් සහ දෙපා කොරවී නැතත් ඉන් ලබන්නට හැකි
  කිසිත් සම්පතක් සතුටක් මෙතෙක් නැහැ ලැබී
  මිහිරි යන වදන පමණක් අසා ඇති නමුත් ඒ තුළ
  ඇහිරිලා තිබෙන අරුතක් මෙතෙක් නැහැ ඇසී
  මෙතෙක් නැහැ ඇසී
  මෙතෙක් නැහැ ඇසී

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS