සොඳුරු සිතුවම්.. කුරුළු ගී වැල්
Sonduru Sithuwam Kurulu Gee Wel
 • Lenght : 03:41

 • Song

  සොඳුරු සිතුවම්.. කුරුළු ගී වැල් ගී පද / Sonduru Sithuwam Kurulu Gee Wel Lyrics

  සොදුරු සිතුවම් - කුරුළු ගී වැල්
  සුවඳ මල් රොන් - සිහිල් නලරැල්
  එක මිටින් ගෙනැවී...
  ඔබේ හි‍‍‍තේ ඉහිරමි...//
   
  මේ දාහයේ දාඩියරේ
  හිරුගේ මඟ අවුරා...
  සද ගෙනැත් තබමින්
  සද එලිය නාමින්...
   
  සොදුරු සිතුවම්...//
   
  රතු පාට හැන්දෑවේ
  දෑ‍ස දෙස නොබලා...
  වෙන්වෙලා අවුදින්
  සිහින සිතුමිනකින්...
   
  සොදුරු සිතුවම්...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS