සිත්තම් කරමින්.. මනසේ ඔබෙ රුව
Siththam Karamin Manase Obe Ruwa
 • Lenght : 04:20

 • Song

  සිත්තම් කරමින්.. මනසේ ඔබෙ රුව ගී පද / Siththam Karamin Manase Obe Ruwa Lyrics

  සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙ රුව
  කවදා හෝ යලි දකින තුරා
  රෑව් පිලි රෑව්දී ඇසෙන ඔබේ හඬ
  යලි මගේ සවනත වැකෙන තුරා
  විඳින්න දුන් ජීවිතය අරන් මම
  විඳවන්නද මේ භවය පුරා
   
  දෙලොවක් අතරේ සරන ඔබේ හිත
  මෙතරම් සසලෙන් නැතුව ඇතී
  ඔබ මගේ මුලු ලෝකයම නිසා මට
  වැඩියෙන් දුක දෑනෙනවා ඇති
  විඳින්න දුන් ජීවිතය අරන් මම
  විඳවන්නද මේ භවය පුරා
   
  භවයෙන් භවයේ අහිමව හිමිවන
  නොපිරූ පාරමිතාව පුරා
  සමුගනිමුද අපි අපේම වූ මතු
  බවයක යලි හමු වෙමුයි පතා
  විඳින්න දුන් ජීවිතය අරන් මම
  විඳවන්නද මේ භවය පුරා
   
  සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙ රුව
  කවදා හෝ යලි දකින තුරා
  රෑව් පිලි රෑව්දී ඇසෙන ඔබේ හඬ
  යලි මගේ සවනත වැකෙන තුරා
  විඳින්න දුන් ජීවිතය අරන් මම
  විඳවන්නද මේ භවය පුරා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS