සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
Sithin Adinawa Apasu Yanna Nodi
 • Lenght : 05:08

 • Song

  සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී ගී පද / Sithin Adinawa Apasu Yanna Nodi Lyrics

  සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
  ඇස් දෙකින් අදිනවා වාගෙයි අහිංසකී
  යන්නම ඕනෑ වේ නම් මගෙන් මිදී
  කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අලුත් වෙවී
   
  දුරත් දුකත් අමුනාගෙන එක නූලෙ
  ගෙනා දුරක් ඇති ඒකයි දුක් වෙන්නේ
  බිමින් තිබ්බ හිත මොකටද අහුලන්නේ
  හිතත් මලත් මට නුඹ විතරයි වාගේ
   
  සිතින් අදිනවා ආපසු......
   
  හදාගන්න හිත කිරිල්ලියක් අලුතෙන්
  හොයා ගන්න තුරු ඉන්නවාද රහසින්
  තරු සිදුරක් නැහැ අහසට සඳ ඇවිදින්
  මගෙ සිත ආයේ කොතැනද අලුත් ඉඩක්
   
  සිතින් අදිනවා ආපසු......

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS