සිත පරව ගියා.. වත මිලින උනා
Sitha Parawa Giya Watha Milina Una
 • Lenght : 03:25

 • Song

  සිත පරව ගියා.. වත මිලින උනා ගී පද / Sitha Parawa Giya Watha Milina Una Lyrics

  සිත පරව ගියා
  වත මිලින උනා
  කදුලින් දෑස තෙමා
  ඔබ හදුනා ගනු කෙලෙසින්
   
  මොහොතක මා සිත පිනවයි
  යලි මා එලෙසින් රිදවයි
  මුසා බසින් මා රැවටී යාදෝ
  සිතුදේ නොමවේ…
  පැතු මැවේ
   
  සිත පරව ගියා
   
  වසන්තයක් යලි ඒදෝ
  කතරක මා තනි වේදෝ
  මසිත සොරාගන වෙන්වී නොයන්න
  දුකෙහී සැපැහී…
  මා ඉන්නම්
   
  සිත පරව ගියා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS