සිනාසෙන්න මට ලොවට පෙනෙන්නට
Sinasenna Mata Lowata Penennata
 • Lenght : 04:28

 • Song

  සිනාසෙන්න මට ලොවට පෙනෙන්නට ගී පද / Sinasenna Mata Lowata Penennata Lyrics

  සිනාසෙන්න මට ලොවට පෙනෙන්නට
  දෙන්න ඔබේ එක සිනා පොදක්
  හඞ වැටෙන්නට ලොවට හොරෙන් මට
  දෙන්න අපේ මතකයෙන් බිඳක්
  කතා කරන්නට අප ගැන බිඳුවක්
  අප ගැන අසනා අයට ඉතින්
  කියා දෙන්න මට මා හැර ගිය හැටි
  තාමත් ඒ ගැන දන්නෑ මන්
   
  අළු පාය හැන්දාවේ වැහි බින්දු පොද වැටෙන
  ගන් දෑල ඒ වගෙද මට කියන්
  දන් පඳුර උනැටුව රන් පාට සමනල්ලු
  මන් කොහිද ඇසුවාද මට කියන්
   
  රන් පාට දැවටිච්ච තුරු වඳුළ මත පිපුණ
  පින්න මල් පරවුණිද කුමරුණේ මට කියන්
  මන් නුඹේ හිත ලඟම උණුහුමට ගුලිවෙච්ච
  මල් සමය නිම වුනිද මට කියන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS