සිහිනයට තරම් තටු නෑ මට නම්
Sihinayata Tharam Thatu Ne Mata Nam
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:44

 • Song

  සිහිනයට තරම් තටු නෑ මට නම් ගී පද / Sihinayata Tharam Thatu Ne Mata Nam Lyrics

  සිහිනයට තරම් තටු නෑ මට නම්
  පියඹන්න අරන් නුඹ අහසේ
  ආදරය තරම් සියුමැලි මනරම්
  සිහිනයක් තියේවිද ලෝකේ
   
  කඳු හිස් මුදුන් කර තරු ලකුණු වැටෙනා අතර
  සිත නුඹම සොයා වලා බැම්මෙන් ඉගිල යයි
  ලොව නිදනා අතර
  සයුරක් වී වැතිර නුඹ සරලි නගනා අතර
  කිරි සිනා ගඟක් මියුරු ලෝකෙන් අරං එයි
  ඉන්නවාද ඇහැර
   
  සිහිනයට තරම් තටු නෑ මට නම්
  පියඹන්න අරන් නුඹ අහසේ
  ආදරය තරම් සියුමැලි මනරම්
  සිහිනයක් තියේවිද ලෝකේ
   
  කඳුලක් ළඟට දුර තව දුරස් කලේ නුඹය
  වැහි ඇල්ලක් වගේ සොඳුරු සිහිලක් ගෙනා මට
  ජීවිතයේ කතර
  සෙනෙහස් සිහින මල් හැම සැබෑ කෙරූ සසර
  නුඹ සඳකි රුවන් කුමුදු යායක් පුබුදු කල
  මා හදවත සුවඳ
   
  සිහිනයට තරම් තටු නෑ මට නම්
  පියඹන්න අරන් නුඹ අහසේ
  ආදරය තරම් සියුමැලි මනරම්
  සිහිනයක් තියේවිද ලෝකේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS