සීත රෑ යාමේ අඳුරේ වාසනා නිල් දෑස පායා
Seetha Re Yame (Duleeka)
 • Film : Duleeka
 • Year : 1974
 • Category : Film Song
 • Lenght : 03:33

 • Song

  සීත රෑ යාමේ අඳුරේ වාසනා නිල් දෑස පායා ගී පද / Seetha Re Yame (Duleeka) Lyrics

  සීත රෑ යාමේ අඳුරේ
  වාසනා නිල් දෑස පායා
  ආදරේ උණුසුම් සුසුම් වැල්
  මා හදේ රහසේ රැඳුනා
   
  දුලීකා…////
   
  මා බලා සිටියා දිවා රෑ කල්පනා යහනේ
  නෑ එවන් රුව තාම දුටුවේ නාඳුනන සිහිනේ
   
  සීත රෑ යාමේ අඳුරේ
  වාසනා නිල් දෑස පායා
  ආදරේ උණුසුම් සුසුම් වැල්
  මා හදේ රහසේ රැඳුනා
   
  මා ඔබේ හසරැල් ජලාශේ කිමිදෙනා මොහොතේ
  ඔබ සොයා එන්නම් ඉගිල්ලී තාරකා එළියේ
   
  සීත රෑ යාමේ අඳුරේ
  වාසනා නිල් දෑස පායා
  ආදරේ උණුසුම් සුසුම් වැල්
  මා හදේ රහසේ රැඳුනා
   
  දුලීකා…////////////

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS