සන්සුන් නෑ
Sansun Na
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  itle | Sansun Na
  Artiste | Suresh Dilshan x DJ JNK x Moniyo
  Music Produced by Prageeth Perera
  Lyrics | Harshana K Perera
  Rap Lyrics | DJ JNK & Moniyo
  Directed by Charuka Dushyantha
  Production | SGM Tunes
   
  Copyright & Distribution SGM Tunes 2022
   
  SGM Tunes 2022
   
  #sansunna #sgmtunes #sureshdilshan #djjnk #moniyo #sinhalarap
  සන්සුන් නෑ ගී පද / Sansun Na Lyrics

  මලක් වගේ පිපී
  සැනසෙන්නම් කෙල්ලේ නුඹේ ඇති
  ඇසුත් හැරි හැරී
  බැලුවා ආදරේටයි බං ඒ හැටි
  ඉගත් හැඩ ඇති ආසම කොන්ඩේ දිග රැලි රැලි
  සඳත් බිම වැටී තිබිලා
  ඇහිද ගත්තා වගේ අපී
   හේ
   
  සංසුන් නෑ මේ හිත ඇස් මානේ උකුල පෙනුනා
  මල් පාරේ ඇදෙන බඹරෙක් වගේ මං සැලුණා
  අඩ සඳ වන් රූ ආසයි ගොඩක් පිස්සු හැදුනා
  ඒ දුන් ආලෙන් මගේ හිත පිරි බිම වැටුනා
   
  මුව නුර මල් පැණියෙන් දොවා
  අමෘර්තය වගේ රස කලා
  රුව සුකුමල නාරි ලතාවේ
  එනවද නුඹ මගේ බාරී නගා
   
  යන්නම් හොරා ගැන (ගෙන) හිත නුරා
  මල්දම් බදින්නද අතපුරා
  සින්නක්කර ගන්න මම ඔයා
  කෑදරෙයි ආදරෙයි හින්දමයි මා
   
   සංසුන් නෑ මේ හිත ඇස් මානේ උකුල පෙනුනා
  මල් පාරේ ඇදෙන බඹරෙක් වගේ මං සැලුණා
  අඩ සඳ වන් රූ ආසයි ගොඩක් පිස්සු හැදුනා
  ඒ දුන් ආලෙන් මගේ හිත පිරි බිම වැටුනා
   
  Rap
  මට පොඩි කාලේ ඉදන් අඩු කොළ වගේ
  ගෑනු ළමයි
  ගෑනු ළමයි
  හැබැයි පන්නපු තරමක් චේන් පැන්නුවේ ගෑනු තමයි
  ගෑනු ළමයි
  ඕනේ දේකට මමත් ඕකේ කොල්ලෙක් හැබැයි
  බෑ නම් බෑම තමයි
  බෑම තමයි
  ටිකක් ආඩම්බරකරයි ටිකක් ඔව් ඒවානම් ඉතීම්
  ඒම තමයි
  බැද ගත්තොත් බෙරේ ගහනවා ඩේලි මේ
  බෙරේ ක්‍රිකට් නම විරාජ් කෝලි
  දැක ඕනේ තරම් විච්චුරන කෑලි
  ඒත් උබ තමයි අපේ අම්මගේ ලේලි
   
  රෝස මලක් වගේ මං දැක්කේ අනේ මං
  පැටලිලා දැවී ලිබ්බෝක්කේ
  මම කරබාගෙන ඉන්නම් ඕනේ දුකක් හැබැයි
  කැටයන් නම් එපා ඇම්බැක්කේ
  දෙයියම් පල්ලා දිවි තියෙනතුරු
   දෙසා බාන්නේ නෑ මං මුසා වාදා
  ඊයේ පාරේ හිටියේ නෑ ගියාට (ඔරු)
  නුඹ එනවද අඟහරුවාදා
  හංගාගෙන උන්නා බෝම කලක්
  ආසයි හැන්දෑවට සයිකලෙන්
  ඉන්දාගෙන යන්න සුදු
  නංගා ගෙන් එහාට
  හිත යන්නෑනේ කෝම කලත්
  නෑනේ කෝම කලත්
   
  සංසුන් නෑ මේ හිත ඇස් මානේ උකුල පෙනුනා
  මල් පාරේ ඇදෙන බඹරෙක් වගේ මං සැලුණා
  අඩ සඳ වන් රූ ආසයි ගොඩක් පිස්සු හැදුනා
  ඒ දුන් ආලෙන් මගේ හිත පිරි බිම වැටුනා
   
  සංසුන් නෑ මේ හිත ඇස් මානේ උකුල පෙනුනා
  මල් පාරේ ඇදෙන බඹරෙක් වගේ මං සැලුණා
  අඩ සඳ වන් රූ ආසයි ගොඩක් පිස්සු හැදුනා
  ඒ දුන් ආලෙන් මගේ හිත පිරි බිම වැටුනා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS