සංසාරිණී
Sansarini
 • Category : Music Video

 • Song

  සංසාරිණී ගී පද / Sansarini Lyrics

  කඳුලයි පවසන්නේ සැඟවූ ඒ ආදරේ
  අදමයි මා දන්නේ නොකියූ ඒ ආදරේ
   
  සඳේ මං කෙසේ කියන්නේ
  හිතේ තියෙන ඒ ආදරය
  මා මන්මත් කෙරූවා කියා... ඔබ දුටූදා...
  නෙතේ වේදනා නිවෙන්නේ
  ඔබේ රූ නිසා
  හිත පාවෙලා දුර ගියා....
   
  පෙම් වර්ෂා වහී මා තෙමා...
  සිත් සංඛා නිවී යයි මෙදා...
   
  සංසාරිණී මගේ - නන්නාඳුනන්නියේ
  මා මවනා හීනයේ - ඔබ ඉන්නවා වගේ//
   
  දේදුන්නේ පවා නැති සොබා රූපේ
  හැංගෙන්නේ ඔබේ ලඟ තමා...
  කුළුඳුලේ මාගේ ප්‍රේමාදරේ...
  නේක වාරේ බැඳේ හදවතේ...
   
  පෙම් වර්ෂා වහී මා තෙමා...
  සිත් සංඛා නිවී යයි මෙදා...
   
  සංසාරිණී මගේ - නන්නාඳුනන්නියේ
  මා මවනා හීනයේ - ඔබ ඉන්නවා වගේ//

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS