සඳුද අවදියෙන්.. තරුද අවදියෙන්
Sanduda Awadiyen Tharuda Awadiyen
 • Lenght : 04:07

 • Song

  සඳුද අවදියෙන්.. තරුද අවදියෙන් ගී පද / Sanduda Awadiyen Tharuda Awadiyen Lyrics

  සඳුද අවදියෙන්
  තරුද අවදියෙන්
  මේ නිශාන්තයේ
  ඔබ ළඟ නැති තව 
  දිනක් ගෙවී යයි
  තනි වුණ වසන්තයේ ...
   
  සීතල ඇතිරුණි මිහිලිය ළය මත
  කොඳ කෙමි පිපුරුනි මධු පුරවා
  උණුසුම දිසුණේ නෑ නෙත මානෙක
  ඔබ ළඟ නැතිවම 
  අද මා තනිවම..
   
  පහන් නොදැල්විණි ඔබෙ පැල්පත තුළ
  නිදිමත අඩ නෙතුපිය සනහා
  මගේම කඳුළක් වී පිනි බිඳු ලෙස
  ඔබෙ කවුළුව ළඟ 
  පිපි මල් පෙති මත

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS