සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ අහස කරා නැගුණේ
Sande Oba Eida Me Yame
 • Lenght : 04:57

 • SongCopyKaroke

  සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ අහස කරා නැගුණේ ගී පද / Sande Oba Eida Me Yame Lyrics

  සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
  අහස කරා නැඟුණේ
  සිතේ දුක හිරු නිවා දැමුවේ
  නැතුවද ඔබ දන්නේ
  ගිනි හිරු පායා සොමි සඳ බැසලා
  මගෙ ලොව එළිය වෙලා
   
  ඔබ තරු වටකර හිනැහෙන යාමේ
  ඈ දුර යහන් ගැබේ
  රෑ නොනිදාගෙන වැලපෙන මා හට
  ඔබගේ කිමද පලේ
   
  සඳේ ඔබ...
   
  සඳ දෙස බල බල මා පැතු පැතුමන්
  මෙතෙකැයිකියන බෑ
  හිරු මා දැව්වත් මා ලද උණුසුම
  අමතක කරන්න බෑ
   
  සඳේ ඔබ...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS