සඳ යාත්‍රා කළා වගෙ මතකයි
Sanda Yathra Kala Wage Mathakai
 • Lenght : 03:33

 • Song

  සඳ යාත්‍රා කළා වගෙ මතකයි ගී පද / Sanda Yathra Kala Wage Mathakai Lyrics

  සඳ යාත් රා කළා වගෙ මතකයි
  ඔබ නේත් රා වලින් මට පවසයි
  හැම මාත් රාවටම සිත සැනසෙයි
  අපෙ ආශ් රයේ සත්වෙනි දවසයි
   
  දස දහස් වරක් ඔබට සිත බැඳි
  සපුරන්නට ඇති පැතුම් මල් මිටි
  භවයෙන් භවයට ආ මඟ සඳ වී
  ඔබ ඉන්නැති මගෙ ලොවට එළිය දී
   
  සඳ යාත් රා කළා වගෙ මතකයි
   
  තව සහස් කලක් මේ දුර යන්න
  සිත් අහස් ගැබේ තරුවක් වෙන්න
  ඔබ මා ළද පින් ඇතිය හිතන්න
  අපෙ සෙනෙහස පර මලක් නොවන්න
   
  සඳ යාත් රා කළා වගෙ මතකයි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS