සඳ කිඳුරා මිය ගියා.. ගමට එන්න නංගියේ
Sanda Kindura Miyagiya
 • Lenght : 03:55

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  සඳ කිඳුරා මිය ගියා.. ගමට එන්න නංගියේ ගී පද / Sanda Kindura Miyagiya Lyrics

  සඳ කිඳුරා මිය ගියා ගමට එන්න නංගියේ
  පසලොස්වක පෝය දා අවසන් කටයුතු කලා
   
  ගමේ නාඩ ගම් පොලේ කිඳුරිය වී නුඹ එදා
  ගැයු ලිය ගී විකුණන්නට කෙලොම් තොටට ඉගිලුනා
  කණ කෙකිණිය ගමට ඇවිත් ඇඩුවා නුඹ ගැන කියා
  ඇඩුවා නුඹ ගැනකියා
   
  වෙල් දෙනි ඕවිටි පුරා තනිවම සී පද කියා
  තනිව හිටිය කින්නරා ලය දැදුරව මිය ගියා
  කණ කෙකිණිය හඩන්නෙ නැ ඇහේ කඳුලු නැති නිසා
  ඇහේ කඳුළු නැති නිසා..
   
  සඳ කිඳුරා මිය ගියා ගමට එන්න නංගියේ
  පසලොස්වක පෝය දා අවසන් කටයුතු කලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS