සාගරය බඳු වේදනාවෝ සුන්වෙලා යනවෝ
Sagaraya Bandu Wedanawo
 • Lenght : 04:16

 • Song

  සාගරය බඳු වේදනාවෝ සුන්වෙලා යනවෝ ගී පද / Sagaraya Bandu Wedanawo Lyrics

  සාගරය බඳු වේදනාවෝ
  සුන්වෙලා යනවෝ
  ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
  යන්න අපි යනවෝ 
   
  පෙරුම් පුරනා බෝසතුන්ටත්
  මාර සෙන් සිටියෝ
  ඉතින් එහෙනම් අපට නැතිවෙද
  රුදුරු බාධාවෝ
   
  පැමිණි දුක් කඳ පැණි රසක් ලෙස
  බෝසතුන් සිතුවෝ
  ඉතින් එහෙනම් අපිත් ඉවසමු
  දුක්ඛ ගංගාවෝ
   
  එදා කඳුලැල් මෙදා හසරැල්
  පැතුම් ඉටුවෙනවෝ
  පැතුම් හොඳනම් යනෙන ගමනෙදි
  සිහින එළිවෙනවෝ
   
  මිනිස් ලොවකට ලබන්නට බැරි
  ජයක් කොතැනකදෝ
  මිනිස්කම් මත දිවි ගෙවයි නම්
  ඔවුන් ජය ලැබුවෝ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS