රැව්වත් දෑසින්
Rawwath Dasin
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  රැව්වත් දෑසින් ගී පද / Rawwath Dasin Lyrics

  රැව්වත් දෑසින් එක හෙලින් 
  දැනුනා නුඹේ ආදර වදන් 
  මට සිහිවේ 
  ඔබේ ගුණ කඳ මං ගයමි දැන් 
  මගේ ආලෝකය නුඹ සෑම කල් 
  ඔබ වන්දේ 
   
  තේරෙන් නෑ මේක පටන් ගන්න තැන 
  මට මගේම හීනෙක තනිවෙන්නට 
  වරම් නෑ මේක ඇදන් යන්න කමක් නෑ 
  මට විදිහක් නෑ මේක කියන්න
  මේකයි මං ආස විදිහ නුඹේ ගුණ වයන්න 
  මගේ ආදරේ තරම කියන්න කියන් 
  ඔබේ සවන් යොමන් 
  ඔබෙ අකීකරු දෝනිගේ කතාව අහන්න 
   
  එනකන් මග බලන් හිටිය අපි වරු ගණන් දින ගණන් 
  ඔබ නැති මෙසේ කෑවත් නෑ බඩ පිරුණේ නෑ 
  ඔබ දකිනකන් ගෙට වඩිනකන් 
  පියතුමනි අපිට පද හැදුවා බේගල් තැනුවා 
  ඔබ ළඟ නැති හින්දා අපි වින්දා මව නින්දා 
  වින්දා මම ඒ දෙස බලන් රහසින් ඉකි බින්දා 
   
  කළුවර රෑ තනි කෙරුවට ඔබයි පිය රජින්දා 
  උතුරත් දකුණත් යා කල බල සෙන් නිරින්දා 
  අපි දුක් වින්දට දිවා රෑ නුඹ රට රැකුවා 
  වඳින්නේ දෑත් මුදුන් කොට නුඹයි මගේ විරුවා 
   
  තිබුන් නෑ හරි ළමා කාලයක් 
  තිබුනෙම ගැහෙනා නිහඬ බාවයක් 
  රටින් රටට පිය මනින කාලයක් 
  එකට කෑවෙ නෑ සැහෙන කාලයක් 
  එන්නෙපා පාසල් කියපු රාවයක් 
  ගොදුරක් වෙයි අපි උඹ නිසා 
  රැව් දෙයි ඒ වදන් කන් පුරවලා 
   
  වෙඩි නොවදින වවුනියාව 
  මතකද නංගිගේ හුරතල් හිනාව 
  මට තාම මතකයි ඔබ ගාව සුවඳයි 
  හැම රෑම හඬවයි 
  අම්මේ තාත්තා කෝ 
   
  ගණ කැලයක තනිවෙලා 
  නුඹ වදිනවා යුද දිවි පසෙකලා 
  ඒ බව මගේ හිත දැනං හිටි නිසා 
  හැම දින නුඹ හට ආදරේ කළා
   
  රැව්වත් දෑසින්...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS