රණ හංස යුවල නිමල නිල් ජලාසේ
Rana Hansa Yuwala
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:23

 • Song

  රණ හංස යුවල නිමල නිල් ජලාසේ ගී පද / Rana Hansa Yuwala Lyrics

  රණ හංස යුවල නිමල නිල් ජලාසේ
  මන නන්දනීය දසුන් නංවනා
  සිහින යහනේ දකින සිහිනේ
  රතු රෝස මලක්‌ ලයට ලංවුනා
  පෙමින් බැදුනු සිතින් දකිනා
  ඒ සිහින මාහද මියුරු කල්පනා
  රණ හංස යුවල නිමල නිල් ජලාසේ
   
  ගල් ලෙන්හි සැගවු කුමාරි 
  මුදවන්න තුරගුන් අරා
  ආවා සේ කුමරෙක්‌ පුරාණේ 
  කුමරා මගේ එන්නෙදෝ
  ඔහු ආදරෙයි මා ආදරෙයි මුළු ජීවිතේ....
   
  රණ හංස යුවල ..
   
  සංසාර සංචාරයේදි 
  උන්නාලු ඔහු මා ලගින්
  දොරගුක්‌ දමා හැංගුවත් මා 
  සගවන්න බෑ පෙම් හැගුම්
  අප ප්‍රේමයේ සංග්‍රාමයෙන් ජය ගන්නවා....
   
  රණ හංස යුවල ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS