රන්.. පලසේ වැතිරී ඔබ හමුවුදා
Ran Palase Wathiri Oba Hamu Wu Da
 • Lenght : 03:16

 • Song

  රන්.. පලසේ වැතිරී ඔබ හමුවුදා ගී පද / Ran Palase Wathiri Oba Hamu Wu Da Lyrics

  රන් පලසේ වැතිරී ඔබ හමුවූදා
  ආදරේට ආදරේ ලැබුවා..
  පෙම් පියසේ අපි තනිවුනු මොහොතේදි
  ජීවිතේම සිහිනෙකැයි සිතුනා..
   
  ආදරයේ ඒ කුටියේ
  රන් පහනේ එලියේ
  මා දුටුවේ රන් දහරේ
  දෙවු අඟනයි කුමරී..
   
  රන් පලසේ වැතිරී...
   
  කුමරියේ ඔබෙ හදවත ලඟ ඇත
  සිත මගේ රැඳිලා
  කුසුමියේ ඔබේ රොන් පිරි සුවඳට
  සිත බිඟුන් බැඳිලා
  අද රෑට පායනා සඳුන් මගේ
  රොන් බිඟුන් ඇදෙන්නපා මෙහේ..
   
  රන් පලසේ වැතිරී...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS